Zdravotná spôsobilosť

PRED PRVÝM SAMOSTATNÝM LETOM
MUSÍ BYŤ UCHÁDZAČ DRŽITEĽOM
ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI MIN. 2. TRIEDY

KONTAKTY NA LEKÁROV – VSTUPNÉ VYŠETRENIA

Poliklinika Centrum s.r.o.
Brigádnická 2, 0401 Košice
Telefónny kontakt
(+421 55) 2851 831, 2851 83

Po týchto vyšetreniach treba kontaktovať AME MUDr. Saba alebo AME MUDr. Dávid Melechovský (leteckí lekári) a dohodnúť si termín.
MUDr. Jozef Sabo

Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Murgašova 1
040 86 Košice

Tel. 055 / 6130 751
fax: 055/6130 765
email: oll@lvn.sk

MUDr. Dávid Melechovský

Budečská 33
Praha 2

Tel: +420 603 423 470
www.leteckylekar.cz
email: melechovský@leteckylekar.cz