2 % z Vašich daní 2023

2 % z Vašich daní 2022
11. februára 2022
Zobraziť všetko

2 % z Vašich daní 2023

Vážení priatelia a fanúšikovia Aeroklubu Future Fly v Bidovciach !

Ako máte možnosť sledovať, či už naživo, alebo prostredníctvom fotografií a videí na internete, v našom aeroklube to skutočne žije. Lietame, ukazujeme vám svet z výšky, robíme radosť sebe ale aj vám ostatným. Minulého roku sa nám podarilo privítať aj viacero exkurzií zo základných škôl, materských škôl, obcí či okolitých miest. Na letisku sme usporiadali aj letecké a raketové modelárske súťaže, tiež rôzne druhy zrazov a stretnutí. Naši priaznivci už dobre vedia, že máme brány otvorené pre všetkých, ktorých láka prostredie letectva a leteckého modelárstva.

Náš aeroklub je zapísaný  do zoznamu prijímateľov 2% z daní. Privítame, ak sa rozhodnete naše aktivity podporiť venovaním 2 % z vašich daní, začo Vám tím FutureFly vopred ďakuje.

Ako venovať  2% z dane pre občianske združenie – Aeroklub FutureFly Bidovce

  1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
  2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Vyplňte formulár „Vyhlásenie“ – POZOR ZMENA – riadok 13 sa po novom zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (napr. do 12,344 € zapíšete 12,34 € a od 12,345 € zapíšete 12,35 €. Už neplatí, že sa suma orezáva na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania). Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.
  4. Do 30.04.2023 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad alebo nám na letisko do 25.4.2023.

Comments are closed.