Tak, ako každý človek má jedinečnú osobnosť, tak aj každá spoločnosť má určité vlastnosti, ktoré ju odlišujú od ostatných. V niektorých firmách je atmosféra napätá a prísna, naopak v iných je atmosféra uvoľnená a priateľská.

Práve uvoľnená, priateľská a rodinná atmosféra je základnou črtou našej spoločnosti, a preto aj naša práca a činnosť sa nesie vždy v tomto duchu.

Náš tím je zložený z ľudí, ktorým sa práca stala koníčkom a životným poslaním.

Sme mladá, dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti civilného letectva.

Čo poskytujeme:

Spoločnosť FUTURE FLY s.r.o. poskytuje:
checked

Letecké výcviky príslušných kategórií a kvalifikácií

checked

Teoretickú výučbu leteckého výcviku v rozsahu predmetov pre príslušné kategórie

checked

Profesionálne služby skúsených letových inštruktorov FI a examinátorov

checked

Prevádzkovanie leteckej techniky s kompletným prevádzkovým servisom

checked

Letecké práce vykonávané s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (UAV)

checked

Hangárovanie leteckej techniky v priestoroch letiska s kompletným prevádzkovým servisom

checked

Prenájom priestorov letiska na firemné akcie, športové podujatia, rodinné oslavy, účelové cvičenia žiakov a exkurzie pre školy

checked

Prenájom leteckej techniky

NAŠIM CIEĽOM JE:
flag

Zabezpečiť kvalitný a profesionálny letecký výcvik príslušných kategórií

flag

Vykonávať výchovnú, športovú a záujmovú činnosť u detí a mládeže v oblasti letectva

flag

Rozširovať a prehlbovať záujem verejnosti o letectvo

flag

Úzko spolupracovať a podporovať činnosť Aeroklubu FutureFly Bidovce, o.z. ako člena Slovenského národného aeroklubu SNA a participovať vo všetkých jeho činnostiach

Otakar Jirsák


Konateľ spoločnosti FUTURE FLY s.r.o.
Zodpovedný riadiaci manažér (AM)
Vedúci monitorovania súladu s predpisom (CM)

Mgr. Zuzana Jirsáková


Zástupca riadiaceho manažéra
Administrátor (AW)

Ing. Zdeněk Brunclík


Vedúci letového výcviku (CFI)
Vedúci teoretickej výučby (CTKI)
Letový inštruktor (FI)

Ing. Miroslav Bednár


Vedúci výcvikov (HT)
Vedúci riadenia bezpečnosti (SM)
Letový inštruktor (FI)
Inštruktor teoretického výcviku (TKI)

Ing. Radomír Orlita


Inštruktor teoretického výcviku (TKI)

Ing. Patrik Gonda PhD.


Inštruktor teoretického výcviku (TKI)

Certifikáty spoločnosti FUTURE FLY s.r.o.