Výcvikový program VFR Night

Splníme Vaše sny,...naučíme Vás lietať...!
Aj v noci...

CIEĽOM VÝCVIKU JE:

získanie kvalifikácie VFR NOC a naučiť pilota lietať podľa pravidiel pre lety VFR NOC.

PRIEBEH VÝCVIKU:

Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti v rozsahu 5 hod a 10 min podľa schválenej výcvikovej príručky.

VSTUPNÉ POŽIADAVKY

pre zahájenie výcviku VFR Night:

Platný Preukaz spôsobilosti

Platný PS pilota letúnov PPL(A) alebo LAPL(A), držiteľ osvedčenia rádiotelefonistu, nálet 50 hod., z toho 25 hod. ako PIC.

Doplňujúci výcvik (pre držiteľov LAPL)

Pred zahájením nočného výcviku absolvujú držitelia LAPL základný výcvik podľa prístrojov, ktorý sa vyžaduje na vydanie PPL, držiteľ osvedčenia rádiotelefonistu, nálet 50 hod., z toho 25 hod. ako PIC.

Kategória

Príslušná typová, alebo triedna kvalifikačná kategória, na ktorej má byť výcvik poskytnutý (zápis v zápisníku letov)

Zdravotná spôsobilosť

Pilot vo výcviku musí byť držiteľom platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1., alebo 2.triedy s vyšetrením na farbocit (MED.030).

Ďalšie informácie

CENA:

Cena za výcvik VFR NIGHT je 1 200,- € s DPH
Cena platí pre výcvik na lietadle PIPER PA – 28 Arrow IV , OM-EMM
Cena zahŕňa: prenájom lietadla, PHM, služby inštruktora a administratívnych úkonov v zmysle platnej legislatívy.
Cena nezahŕňa letiskové poplatky na letiskách Košice (LZKZ) a Poprad – Tatry (LZTT) - (odplaty za využívanie služieb letísk sú publikované v aktuálnom vydaní AIP SR).