Pre tých, ktorým sa lietanie stane koníčkom alebo zábavou...

KVALIFIKÁCIA

Licencia pilota ľahkých lietadiel LAPL(A) (Light Aircraft Pilot Licence) je určená predovšetkým pre tých, ktorí nemajú ambíciu stať sa dopravným pilotom, ale lietanie sa pre nich stane koníčkom alebo zábavou. Oprávnenia držiteľa preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel sú taktiež definované nariadením Európskej komisie 1178/2011 ustanovením FCL.105.A.

Oprávnenia držiteľa preukazu spôsobilosti LAPL(A):

- Pilotovať jednomotorový letún alebo turistický motorový vetroň (TMG) vo funkcii veliaceho pilota (PIC) do maximálnej vzletovej hmotnosti 2 000 kg, kde počet osôb na palube nepresiahne 4 vrátane pilota.
- Licencia LAPL(A) je platná na danú triedu lietadla, na ktorom bola vykonaná skúška, napr. Cessna rady 1xx,...
Hlavné výhody licencie LAPL(A) oproti licencii UL:

- Možnosť lietať s klasickým GA typom lietadla napr. VIPER SD4, CESSNA, PIPER, atď.
- Možnosť lietať bez obmedzenia kdekoľvek na území Európskej únie (nutná jazyková skúška)
- Možnosť lietať v noci po získaní kvalifikácie VFR Night.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY

pre zahájenie výcviku LAPL(A):

home_jet_list2

Vek

Minimálny vek pre zaradenie do výcviku je 15 rokov (v prípade neplnoletých žiakov je potrebný súhlas zákonných zástupcov).

home_jet_list2

Vek na vykonanie 1. samostatného letu

Minimálny vek pre vykonanie prvého samostatného letu je 16 rokov.
home_jet_list2

Vek na LAPL(A)

Minimálny vek pre získanie LAPL(A) je 17 rokov.
home_jet_list2

Zdravotná spôsobilosť

Pred prvým samostatným letom musí byť uchádzač držiteľom zdravotnej spôsobilosti - LAPL
(viac informácií k získaniu zdravotnej spôsobilosti )
home_jet_list2

Preukaz rádiotelefonistu

držiteľom preukazu rádiotelefonistu vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
(viac informácií k získaniu preukazu nájdete).

PRIEBEH KURZU

Letecký kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú – letovú časť.

VÝUČBA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ:

Teoretická časť kurzu predstavuje 100 hodín teoretickej výučby. Prvých 32 hodín je prednášaných pred zahájením letovej časti výcviku a zvyšných 60 hodín študenti absolvujú počas praktickej – letovej časti v rámci pozemných príprav.

Výučbu teórie vedú naši kvalifikovaní lektori formou prednášok v našich plne vybavených učebných priestoroch.

Naša organizácia poskytuje taktiež doplnkovú formu samoštúdia prostredníctvom E-learningu (www.pilotschool.sk), kde sú k dispozícii rôzne výučbové materiály a taktiež testy, ktoré umožňujú žiakom pripraviť sa na teoretické preskúšanie. Preskúšanie z teoretických vedomostí sa absolvuje na Dopravnom úrade z nasledovných predmetov:

 • Letecké právo a postupy ATC
 • Všeobecné znalosti o lietadle
 • Letové výkony lietadla a plánovanie letov
 • Ľudská výkonnosť a obmedzenia
 • Meteorológia
 • Navigácia
 • Prevádzkové postupy
 • Základy letu (aerodynamika)
 • Komunikácia
PRAKTICKÁ – LETOVÁ ČASŤ VÝCVIKU:

Praktická časť výcviku predstavuje 32 letových hodín s prideleným inštruktorom pričom žiaci plnia jednotlivé úlohy a cvičenia podľa osnovy schválenej výcvikovej príručky.


Napríklad:

 • Základné techniky pilotáže (stúpanie, klesanie, zatáčanie, vzlety, pristávania,…)
 • Pokročilá technika pilotáže (sklzy, špirály, ostré zatáčky, lety na medzných rýchlostiach, …)
 • - navigačné lety v rôznych výškach

Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku a úspešnom preskúšaní z teoretických vedomostí na Dopravnom úrade absolvuje uchádzač tzv. „Skill test“ s inšpektorom Dopravného úradu alebo s niektorým z poverených letových examinátorov. Po úspešnom absolvovaní týchto preskúšaní získava uchádzač licenciu Pilota ľahkých lietadiel LAPL(A) / SEP (land).

CENNÍK VÝCVIKOV

LAPL(A) / SEP (land)

Základná cena za poskytnutie letového výcviku LAPL(A) / SEP (land) :

6 250 €

Cena zahŕňa:

 • Výučbu teoretických vedomostí v rozsahu 100 hodín
 • Prístup na interný výučbový systém spoločnosti FUTURE FLY s.r.o. – E – learning
 • Praktickú časť letového výcviku t.j. 32 letových hodín
 • Prenájom leteckej techniky počas 32 letových hodín
 • Služby inštruktora
 • PHM (palivo)
 • Poplatky za používanie letiska Ražňany – LZRY
 • Učebné pomôcky (Učebnica pilota, aktuálna letecká ICAO mapa, Zápisník letov)
 • Administratívu a vystavenie potrebných dokumentov v rámci platnej legislatívy potrebných pre Dopravný úrad

Spoločnosť FUTURE FLY s.r.o. ponúka možnosť úhrady výcviku aj formou splátok prostredníctvom vlastného splátkového systému. Pre podrobnejšie informácie o splátkovom systéme nás kontaktujte na uvedených telefónnych číslach.