PRVÝM KROKOM DO SVETA LETECKEJ DOPRAVY
JE ZÍSKANIE PREUKAZU SPÔSOBILOSTI PPL(A)
SÚKROMNÝ PILOT LETÚNOV.

KVALIFIKÁCIA

Licencia súkromný pilot letúnov PPL(A) kvalifikačná kategória SEP (land) je základným kameňom na ceste ku kariére profesionálneho pilota. Oprávnenia držiteľa preukazu spôsobilosti súkromný pilot sú taktiež definované nariadením Európskej komisie 1178/2011 ustanovením FCL.205.A.

Získanie preukazu spôsobilosti PPL(A) kvalifikačná kategória SEP(land) umožní absolventovi výcviku samostatne a bezpečne riadiť jednomotorové lietadlo príslušného variantu.

Výcvik pre získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov PPL(A) je určený pre širokú skupinu ľudí. Je vhodný taktiež pre pilotov, ktorí nemajú ambíciu stať sa profesionálnym pilotom a lietanie sa im stane krásnym koníčkom.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY

pre zahájenie výcviku PPL(A) / SEP(land):

home_jet_list2

Vek

Minimálny vek pre zaradenie do výcviku je 15 rokov (v prípade neplnoletých žiakov je potrebný súhlas zákonných zástupcov).

home_jet_list2

Vek na vykonanie 1. samostatného letu

Minimálny vek pre vykonanie prvého samostatného letu je 16 rokov.
home_jet_list2

Vek na PPL(A)

Minimálny vek pre získanie PPL(A) je 17 rokov.
home_jet_list2

Zdravotná spôsobilosť

Pred prvým samostatným letom musí byť uchádzač držiteľom zdravotnej spôsobilosti min. 2. triedy
(viac informácií k získaniu zdravotnej spôsobilosti )
home_jet_list2

Preukaz rádiotelefonistu

držiteľom preukazu rádiotelefonistu vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
(viac informácií k získaniu preukazu nájdete).

PRIEBEH KURZU

Letecký kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú – letovú časť.

VÝUČBA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ:

Teoretická časť kurzu predstavuje 100 hodín teoretickej výučby. Prvých 40 hodín je prednášaných pred zahájením letovej časti výcviku a zvyšných 60 hodín študenti absolvujú počas praktickej – letovej časti v rámci pozemných príprav.

Výučbu teórie vedú naši kvalifikovaní lektori formou prednášok v našich plne vybavených učebných priestoroch.

Naša organizácia poskytuje taktiež doplnkovú formu samoštúdia prostredníctvom E-learningu (www.pilotschool.sk), kde sú k dispozícii rôzne výučbové materiály a taktiež testy, ktoré umožňujú žiakom pripraviť sa na teoretické preskúšanie. Preskúšanie z teoretických vedomostí sa absolvuje na Dopravnom úrade z nasledovných predmetov:

 • Letecké právo a postupy ATC
 • Všeobecné znalosti o lietadle
 • Letové výkony lietadla a plánovanie letov
 • Ľudská výkonnosť a obmedzenia
 • Meteorológia
 • Navigácia
 • Prevádzkové postupy
 • Základy letu (aerodynamika)
 • Komunikácia
PRAKTICKÁ – LETOVÁ ČASŤ VÝCVIKU:

Praktická časť výcviku predstavuje 46 letových hodín s prideleným inštruktorom pričom žiaci plnia jednotlivé úlohy a cvičenia podľa osnovy schválenej výcvikovej príručky.


Napríklad:

 • Základné techniky pilotáže (stúpanie, klesanie, zatáčanie, vzlety, pristávania,…)
 • Pokročilá technika pilotáže (sklzy, špirály, ostré zatáčky, lety na medzných rýchlostiach, …)
 • Navigačné lety (v rôznych výškach, podľa prístrojov,…)
 • Navigačné lety do zahraničia

Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku a úspešnom preskúšaní z teoretických vedomostí na Dopravnom úrade absolvuje uchádzač tzv. „Skill test“ s inšpektorom Dopravného úradu alebo s niektorým z poverených letových examinátorov. Po úspešnom absolvovaní týchto preskúšaní získava uchádzač licenciu Súkromného pilota letúnov PPL(A) / SEP(land).

CENNÍK VÝCVIKOV

PPL(A) SEPL

Základná cena za poskytnutie letového výcviku PPL(A) SEPL :

8 950 €

Cena zahŕňa:

 • Výučbu teoretických vedomostí v rozsahu 100 hodín
 • Prístup na interný výučbový systém spoločnosti FUTURE FLY s.r.o. – E – learning
 • Praktickú časť letového výcviku t.j. 46 letových hodín
 • Prenájom leteckej techniky počas 46 letových hodín
 • Služby inštruktora
 • PHM (palivo)
 • Poplatky za používanie letiska Ražňany – LZRY
 • Učebné pomôcky (Učebnica pilota, aktuálna letecká ICAO mapa, Zápisník letov)
 • Administratívu a vystavenie potrebných dokumentov v rámci platnej legislatívy potrebných pre Dopravný úrad

Spoločnosť FUTURE FLY s.r.o. ponúka možnosť úhrady výcviku aj formou splátok prostredníctvom vlastného splátkového systému. Pre podrobnejšie informácie o splátkovom systéme nás kontaktujte na uvedených telefónnych číslach.