2 % z Vaších daní

Výcvikový program VFR Night už v ponuke
8. augusta 2018
Zobraziť všetko

2 % z Vaších daní

Vážení priatelia a fanúšikovia Aeroklubu Future Fly v Bidovciach !

Ako máte možnosť sledovať, či už naživo, alebo prostredníctvom fotografií a videí na internete, v našom aeroklube to skutočne žije. Lietame, ukazujeme vám svet z výšky, robíme radosť sebe ale aj vám ostatným. Minulého roku sa nám podarilo privítať aj viacero exkurzií zo základných škôl, materských škôl, obcí či okolitých miest. Na letisku sme usporiadali aj letecké a raketové modelárske súťaže, tiež rôzne druhy zrazov a stretnutí. Naši priaznivci už dobre vedia, že máme brány otvorené pre všetkých, ktorých láka prostredie letectva a leteckého modelárstva.

V roku 2017 sme sa stali riadnym členom Slovenského národného aeroklubu. Za najväčšiu udalosť za účasti širokej verejnosti považujeme zorganizovanie dňa otvorených dverí, ktorý mal veľmi pozitívnu odozvu nielen u „menších“, ale aj u „veľkých“. Aj v ďalšom období plánujeme rozvíjať naše aktivity a popularizovať letectvo pre všetkých.

Náš aeroklub bol v tomto roku prvýkrát zapísaný  do zoznamu prijímateľov 2% z daní. Privítame, ak sa rozhodnete naše aktivity podporiť venovaním 2 % z vašich daní, začo Vám tím  FutureFly vopred ďakuje.

Ako venovať  2% z dane pre občianske združenie – Aeroklub FutureFly Bidovce

  1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
  4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú pred vyplnené naše údaje.
  5. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU.
  7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Aeroklubu Future Fly Bidovce. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

 

 

Comments are closed.