DU –  DÔLEŽITÉ: COVID-19 UDELENÉ VÝNIMKY

Prerušenie prevádzky
13. marca 2020
Prerušenie prevádzky – 24.10.2020 do 1.11.2020
23. októbra 2020
Zobraziť všetko

DU –  DÔLEŽITÉ: COVID-19 UDELENÉ VÝNIMKY

Dopravný úrad informuje, že v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu SARS – COV – 2 na území Slovenskej republiky, rozhodol o udelení nasledovnej výnimky.

Leteckú verejnosť zároveň upozorňujeme, že v oblasti jednotlivých výnimiek môže dôjsť počas ich trvania k zmenám a preto je potrebné pravidelne sledovať stránku Dopravného úradu, kde budú zverejňované aktuálne informácie.

Comments are closed.