Učebne pomôcky

30. novembra 2020

ICAO mapa SR 2021 v predaji

Leteckú mapu ICAO 1 : 500 000 pre rok 2021 - laminovanú
s dátumom účinnosti od 03. dec. 2020 do 31.12.2021
je možne zakúpiť a prevziať priamo na letisku v Bidovciach.
25. marca 2019

Učebnice pilota 2019

12. februára 2019

NOVINKA! ANGLIČTINA ONLINE