2 % z Vašich daní 2022

Prerušenie prevádzky – od 19.12.2020 do 01.01.2021
18. decembra 2020
2 % z Vašich daní 2023
20. februára 2023
Zobraziť všetko

2 % z Vašich daní 2022

Vážení priatelia a fanúšikovia Aeroklubu Future Fly v Bidovciach !

Ako máte možnosť sledovať, či už naživo, alebo prostredníctvom fotografií a videí na internete, v našom aeroklube to skutočne žije. Lietame, ukazujeme vám svet z výšky, robíme radosť sebe ale aj vám ostatným. Minulého roku sa nám podarilo privítať aj viacero exkurzií zo základných škôl, materských škôl, obcí či okolitých miest. Na letisku sme usporiadali aj letecké a raketové modelárske súťaže, tiež rôzne druhy zrazov a stretnutí. Naši priaznivci už dobre vedia, že máme brány otvorené pre všetkých, ktorých láka prostredie letectva a leteckého modelárstva.

Náš aeroklub je zapísaný  do zoznamu prijímateľov 2% z daní. Privítame, ak sa rozhodnete naše aktivity podporiť venovaním 2 % z vašich daní, začo Vám tím FutureFly vopred ďakuje.

Ako venovať  2% z dane pre občianske združenie – Aeroklub FutureFly Bidovce

  1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
  2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Vyplňte formulár „Vyhlásenie“ – POZOR ZMENA – riadok 13 sa po novom zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (napr. do 12,344 € zapíšete 12,34 € a od 12,345 € zapíšete 12,35 €. Už neplatí, že sa suma orezáva na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania). Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.
  4. Do 30.04.2022 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad alebo nám na letisko do 27.4.2022.

Comments are closed.